تحصیلات و کارگاه‌ها

کارشناسی آموزش هنر‌های تجسمی، ۱۳۹۶

کارگاه گروه رخنه، زیر نظر آرنولد لبل رژو، پلی‌فنیکس هنر در تبعید، ۱۳۹۶

جشنواره‌ها

- برگزیده‌ی سیزدهمین جشنواره‌ی هنر‌های تجسمی فجر در بخش نقاشی ۱۳۹۹

- برگزیده‌ی سومین سالانه‌ی هنر‌های تجسمی ساتین در بخش نقاشی ۱۴۰۲

- برگزیده‌ی پروژه‌ی واکاوی در بخش نقاشی، گالری آرتبیشن ۱۴۰۲

نمایشگاه‌ها

- نمایشگاه گروهی، تایپوگرافی، گالری هنر ایران، تهران، ۱۳۹۶

- نمایشگاه گروهی،‌ پلی‌فنیکس هنر پر تبعید، کارگاه رخنه، تهران، ۱۳۹۶

- نمایشگاه گروهی، درون، گالری شلمان، تهران، ۱۳۹۷

- نمایشگاه گروهی، اشکال، گالری احسان، تهران، ۱۳۹۷

- نمایشگاه برگزیدگان سیزدهمین جشنواره‌ی هنر‌های تجسمی فجر، موسسه‌ی فرهنگی هنری صبا، تهران ۱۳۹۹

- نمایشگاه گروهی، Sahar K. Boluki Gallery، ترنتو، 2023

- نمایشگاه گروهی، Morning is White، Misazi Art Gallery at High Line Nine Galleries، نیویورک، 2023

- نمایشگاه گروهی آنلاین، نقطه‌ی عطف، گالری ساتین،‌ ۱۴۰۲

- نمایشگاه گروهی آنلاین،‌ Creative Minds، ‌Biafarine Online Exhibition، 2023

- نمایشگاه گروهی، پروژه‌ی واکاوی، گالری آرتبیشن، تهران،‌ ۱۴۰۲

آرت فر

- High Priestess Project، Affordable Art Fair، نیویورک، 2023